KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Arkeoloji Bölümü

VİZYON ve MİSYON

2011 yılında kurulan Arkeoloji Bölümü çalışma ve eğitim planını, Cumhuriyetçi çağdaş ilkeler ışığında, gelişen dünyayla paralel, yenilikçi ve değişimci bir biçimde yapılandırmıştır. Bölümde yetişecek öğrencilerin öncelikle evrensel ve hümanist bir anlayışa sahip, değişen bilgi teknolojileri ile birlikte değişebilen, arkeoloji genel kültürü yüksek olan ve bu kültürü sosyal hayatına da adapte ederek, kültürel mirası anlama ve koruma konusunda çevresini bilgilendirebilen bireyler olması amaçlanmaktadır. Mezunlarımızın bu anlamda bilgi teknolojilerini kullanma yetisi yüksek, bilgi donanımlı ve sosyal bireyler olarak, akademik ve ilgili tüm alanlarda özgüvenle çalışabilecek kalifiye bireyler olması hedeflenmektedir. Bölüm, öğrencilerine bir yandan okulda teorik bilgi sağlarken diğer yandan da, Kahramanmaraş ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen yerli-yabancı yüzey araştırması ve kazılarında birinci sınıftan itibaren pratik yapmaya olanak sağlayacaktır. 

Kahramanmaraş coğrafi konumu ile asırlardır medeniyetler arası bir köprü olan Anadolu’nun içindeki daha küçük bir köprüdür. Orta Anadolu, Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu Kültürleri arasında bir kavşak noktası olan Kahramanmaraş, arkeolojik buluntular açısından Prehistorik dönemden günümüze kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir.  Buna bağlı olarak bölümün diğer önemli bir amacı ise, Kahramanmaraş ve çevresindeki arkeolojik yerleşimleri ve materyalleri günışığına çıkartarak paylaşımcı bir anlayışla bilim dünyasına tanıtmaktır. Bu anlamda, bölümün Kahramanmaraş’ın kültür turizmine büyük katkılar sağlayacağına şüphe yoktur. 

Lisans diploması ile kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, Turizm ve Kültür Bakanlığında, özel sektörde, bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, yerel yönetimlerde çalışabilme fırsatı bulabilecek mezun öğrenciler, lisansüstü diplomalarıyla da bu şanslarını arttırabilirler. Arkeoloji ile ilgili konularda uluslararası standartlarda eğitim kalitesini hedefleyen program içinde yer alan öğrencilerimiz, eğitim yılı içerisinde bölüm kitaplığı ve laboratuvar ortamında, aldıkları dersleri pekiştirebilecekleri gibi kazı ve yüzey araştırmalarına katılarak kendilerini geliştirme imkânına sahip olacaklardır.

Aynı zamanda öğrencilerimiz dersler kapsamında ödev-araştırma yapmanın yanı sıra üniversitemizin ilişkide bulunduğu Avrupa üniversiteleri ile ortak çalışma imkânı bulur ve tezler gerçekleştirerek çağdaş bilgilerle donatılmış, Prehistorya, Protohistorya, Klasik ve Sualtı arkeolojileri konusunda eğitim görürler.